Προκήρυξη Λιμενικού Σώματος 2016

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη πρόσληψης Δόκιμων Λιμενοφυλάκων 2016.

Καλώς ορίσατε στη ιστοσελίδα limenikosoma.wordpress.com την παλαιότερη και πιο αξιόπιστη ιστοσελίδα ενημέρωσης για τις προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα / Ελληνική Ακτοφυλακή, που για  περισσότερα από 7 χρόνια σας ενημερώνει πρώτη, έγκαιρα και αναλυτικά για όλες τις εξελίξεις στις προκηρύξεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής ακτοφυλακής.

Όπως δημοσιεύαμε εδώ και καιρό, επιτέλους εκδόθηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 49 Δόκιμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος, Ελληνικής Ακτοφύλακής  (Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.)

Κατηγορίες υποψηφίων

Η προκήρυξη Λιμενικού 2016, αφορά συνοπτικά σε 3 κατηγορίες υποψηφίων:

 • Κατηγορία Αποφοίτων Λυκείου Μηχανικών Ε.Ν.(36 θέσεις)
 • Κατηγορία Ειδικών Δυνάμεων των Ε.Δ. (09 θέσεις)
 • Κατηγορία Ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά στη διάσωση των κινδυνευόντων του ναυαγίου του ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ (04 θέσεις)

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Όπως και στις προηγούμενες προκηρύξεις του λιμενικού σώματος, έτσι και φέτος, οι γενικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην προκήρυξη Λιμενικού Σώματος 2016 για την πρόσληψη Λιμενοφυλάκων είναι συνοπτικά:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.
 • Nα μην έχουν υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας τους (δηλ. να έχουν γεννηθεί από την 01-01-1988 και μετά), κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 52 του Ν. 4331/2015, ενώ ειδικά οι συμμετέχοντες ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» την 26η Σεπτεμβρίου 2000, να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-1975 και μετά).
 • Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου), με ελάχιστο όριο γενικού βαθμού απολυτηρίου το δέκα (10).
 • Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασία κειμένων, (2) υπολογιστικά φύλλα και (3) υπηρεσίες διαδικτύου.
 • Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγειονομικής καταλληλότητας, που διαπιστώνονται από την Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ. αμφότεροι χωρίς υποδήματα. Από τα προαναφερόμενα απαιτούμενα ελάχιστα όρια αναστήματος, εξαιρούνται οι υποψήφιοι της Κατηγορίας (γ) της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α’ της παρούσης.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό για αξιόποινες πράξεις.
 • Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.
 • Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.
 • Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.

Ημερομηνίες

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην προκήρυξη Λιμενικού Σώματος, Ελληνικής Ακτοφυλακής 2016 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, αυτοπροσώπως, κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως 14:00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία στην Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, στη Σχολή Λιμενοφυλάκων στο Χατζηκυριάκειο στον Πειραιά, από τις 20−01−2016 έως και τις 17−02−2016.

Επιπλέον αξιολογήσεις: 

Όλοι οι υποψήφιοι μέσω της προκήρυξης του Λιμενικού Σώματος 2016 για την πρόσληψη Δόκιμων Λιμενοφυλάκων Ελληνικής Ακτοφυλακής εκτός των τυπικών προσόντων θα υποβληθούν επίσης σε:

 • Ιατρικές εξετάσεις
 • Αθλητικές δοκιμασίες
 • Γραπτές εξετάσεις

Οι ημερομηνίες και οι αναλυτικές προδιαγραφές της κάθε δοκιμασίας θα δημοσιεύονται έγκαιρα  στην επίσημη ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσληψη Δόκιμων Λιμενοφυλάκων μέσω της προκήρυξης Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής 2016 μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εναλλακτικά μπορείτε να  κατεβάσετε ολόκληρη την Προκήρυξη_πρόσληψης Δόκιμων Λιμενοφυλάκων Λιμενικού_Σώματος_Ελληνικής Ακτοφυλακής  για το έτος 2016  εδώ.

προκήρυξη λιμενοφυλάκων λιμενικού σώματος 2014

Ορισμένα από τα αρχεία των προκηρύξεων του Λιμενικού Σώματος είναι σε μορφή pdf και ανοίγουν με το Adobe Reader. Εαν δεν το έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Σας ευχαριστούμε που μας επισκεφθήκατε

limenikosoma.wordpress.com

Οι προηγούμενες προκηρύξεις

Για όλες τις προκηρύξεις Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής των προηγούμενων ετών μπορείτε να ενημερώνεστε από τα αντίστοιχα μενού.

Επικοινωνήστε

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ιστοσελίδα limenikosoma.wordpress.com  είναι καθαρά ενημερωτική και σκοπό έχει την πληροφόρηση του κοινού ενώ σε καμία περίπτωση δεν εκπροσωπεί το Λιμενικό Σώμα, οι ανακοινώσεις του οποίου αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του.
Advertisements